HYDROSOL (NƯỚC CÂN BẰNG)

10%
White tea Facial Mist

White tea Facial Mist

315.000₫
350.000₫
10%
Chamomile hydrosol (cúc la mã)

Chamomile hydrosol (cúc la mã)

175.500₫
195.000₫
20%
Rose hydrosol (hoa hồng)

Rose hydrosol (hoa hồng)

156.000₫
195.000₫
20%
Lavender hydrosol (oải hương)

Lavender hydrosol (oải hương)

156.000₫
195.000₫