Thành phố

Quận

Địa chỉ

SDTH

Sài Gòn

     
 

Quận 1

NauNau D.I.Y - Cafe Sài Gòn Ơi Lầu 5, Chung Cư  42 Nguyễn Huệ Quận 1

093 894 6681

 

Quận 2

Showroom & Scent bar - 218 Bùi Tá Hán P. An Phú Quận 2 

028 2208 0086 - 093 842 7834

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Đà Lạt

 

NauNau Garden, số 133 Y Dinh 

Facebook: https://www.facebook.com/naunaugarden/

038 305 7656

Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm

14A1 Hội Vũ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm

 

0777041616

Nha Trang

 

SHT 24. 11 đuờng số 14, P. Phước Hải - Hotline: 

Facebook: https://www.facebook.com/naunaunhatrang

038 409 8154